Семейни констелации

 

семейни констелации

Бащата на семейните констелации се казва Берт Херлингер. Немски, световно известен психолог, който посвещава живота си на това да търси пътища към  развитието  на човешката душа. Определено можем да кажем, че семейните констелации са точно това – лесен и изключително интересен начин да разберем себе си и да намерим отговори на всички “Защо”-та, които ни спъват в ежедневието. Казват, че науката не дава отговори на най-интересните въпроси. Системните констелации подреждат пъзела  на събитията, чувствата, взаимоотношенията в нашите личностни светове и отговорите  стават очевидни.

Изясняват се проблеми, идващи от корените на нашия род, предавани през поколенията. Изкристализират спъващите ни модели и стереотипи и начините за справяне с тях.

Трудно е да бъде обяснено какво точно е усещането  да подреждаш собствена констелация и да гледаш от страни как животът ти се разиграва пред очите ти или пък да бъдеш избран за представител в нечия  Фамилната констелация. Човешкият език е беден да преведе богатството от чувства и енергии, които ни заливат докато процесът тече.

Всеки участник си избира ситуация, която иска да разбере и трансформира така, че да я насочи към най-добрия, за него, изход. Това може да бъде: проблемна връзка, проблемно дете, проблем със здравето, бизнес –проблем, финансов проблем, проблем в кариерното развитие и т.н. Списъкът е неизчерпаем.

Участникът си избира от присъстващите, представители на всичко и всички, които оформят сърцето на проблема. Например един от тях ще влезе във вибрацията на реален човек, а друг ще затрепти във вибрацията на пречките в тази ситуация. Всички представители на енергийните носители на тази личностна система оформят морфо-енергийното поле, в което взаимовръзките и взаимоотношенията оживяват и дават огромна информация за корените на проблемите.

Водещият психотерапевт веднага разбира къде са нарушени природните закони и йерархичния ред. Той вещо и с разбиране за законите на естествената хармония,  ръководи представителите така, че тази „подредена в полето, хармония“ да се материализира в живота на участника до 40 дни. „Констелация“ идва от латински и означава „съзвездие“. Вселената подрежда звездите в съзвездия в идеален ред и хармония. Сега става ясно защо този метод се нарича така.

Работата на психотерапевта е да подреди всички звезди /представители/ в съзвездието на личностното енергийно поле на участника по естествен начин, който да доведе до най-добрият резултат за него и той да излезе от кризата без усилия.

Фамилните констелации  диагностицират и лекуват човешкия живот, използвайки природните закони.

Ето още един начин да се опишат семейните констелации:

“Изключително ефикасен и дълбинен, методът позволява разрешаването на семейни и лични проблеми, разполага с инстументариума да „пренареди” вътрешния и външен свят на човека, да хармонизира отношенията му с околните, да го приобщи, да помогне в разрешаването на всякакъв вид трудности. Поставянето на семейна или системна констелация прави видими, иначе невидимите влияния, дава най-доброто решение на търсещия го и хармонизира вътрешния му свят.
Обичайно се смята, че всичко, което се случва в нашия живот е резултат от собствените ни мисли и действия. Но не винаги това е така. Историята на семейството и рода играят значима роля и в нашата собствена съдба. Оказват сериозно влияние на начина ни на живот, на пътя по който възприемаме и разрешаваме проблемите, на мисловните ни модели и функциониране. Тези влияния не произтичат само от нашите родители, баби и дядовци, но и от поколенията назад – нашите предци.
По думите на Бертолд Улзамер : „Децата рядко или никога не се осмеляват да живеят по-щастлив и удовлетворяващ живот от своите родители. Подсъзнателно те остават верни на неизречени семейни традиции, които продължават да работят неусетно. Семейните констелации са метод за изследване на тези скрити семейни връзки и силите, които несъзнателно се пренасят през поколенията”.
С други думи, когато равновесието в семейството и рода е нарушено чрез мисли, действия или думи, системата прави така, че да върне баланса си. Ето защо всеки един от нас би могъл да има нагласи, желания и разбирания, които усеща като „чужди”, да усеща хронична умора и липса на енергия, да се сблъсква с едни и същи проблеми в живота си, да се чувства недооценяван, да таи в себе си безпричинни и неразбираеми агресия, гняв, вина, самота, да не намира сила да се справи с ежедневните си задължения, да се разболее …. и всичко това, като проявление на неговата родова принадлежност или за да облекчи минало страдание, или извършена несправедливост към свой предшественик.
Методът “Фамилни и системни констелации” е триизмерен групов процес, който дава възможност да бъдат разместени и пренаредени поколения от страдание и нещастие и по този начин родовата и семейна система да бъдат “излекувани”. Той работи на енергийно ниво, като отпушва потока на енергията, разплита здраво завързани възли, разрушава нездрави модели на поведение и в крайна сметка ни позволява да бъдем по-здрави и по-щастливи, да живеем в хармония със себе си, създавайки своя собствена опитност и градейки свой собствен живот.”

Семейни констелации с Дани Борисова

 

изтеглен файл