Работна биография

Работна биография

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:

СУ „Св. Климент Охридски” – ФНПП – практически упражнения по Семейна терапия
Център за психологически изследвания , водещ на тренинги за личностно израстване и фирмена организация
Kонсултант към частно училище „Св.Георги”, София, тренинги за работа с деца и организиране на педагогическа дейност, периодични тренинги за личностно
усъвършенстване на персонала, организационни констелации
Kонсултант към образователен център „Незнайко”, София
Преподавател към Международен Славянски Институт

Медицина , психология, семейно консултиране, позитивна психотерапия, консултиране на лица с увреждания, игрова терапия

Индивидуална практика

Психология. Семейна терапия