Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

 

С намерение да се погрижим за най-доброто за всички – за себе си и за другите!

Включвайки се в един екип, всеки служител участва с комплексни личностни и придобити професионални качества. Организационните и групови норми са основополагащи при груповите процеси. Често се получава психологически дисонанс между индивидуалните и групови цели. Ефективност в груповите динамики и устойчивост на трудовите процеси се наблюдава само тогава, когато бъдат изградени устойчиви параметри на взаимност – идентификация на индивидуалните потребности с груповите цели и приоритети.
Доброто сработване на екипа изисква инвестиции и последователност във времето.
Корпоративния и административен сектор в развитите демократични общества залага именно на тренинг инвестициите, насочвайки усилията си към човешките ресурси на организацията.
Постига се приемливо ниво на единност и уеднаквяване на целите в груповия процес.
Напрежението и стреса,както и динамиката на живота са предпоставки за спадове, намалена мотивация или акцент към негативи в личен план, което рефлектира на добрата професионална изява и реализация.
Подходящо е творческото търсене на различни интересни и креативни елементи, развиващи интелекта, което в забързаното ни и стресово време, отдадено главно на бързи резултати, е рядкост и не отстъпва от необходимото качество и грижа за екологичното равновесие.
Еднаквата загриженост както за бизнеса, така и за колектива и комфорта на всеки един негов член и в професионален, и в личен план, дава завидни резултати при навременно проявление.
Възможност за професионален психологически опит и подход за целева, хармонична, безконфликтна, с ниско съдържание на стрес и високоефективна работа на колектива, когато е необходимо.
Организират се периодични индивидуални консултации или групови тренинги в удобно време и място, по гореща тема или по обичайните структурни механизми за ефективна колективна работа.

Теми: Всичко, относно психологическия, духовен и физически комфорт в личен и професионален план – групово или индивидуално:

• Планиране, формиране и изпълнение на цел;
• Менажиране на стрес;
• Какво е усещането да си най – добър;
• Пълноценна работа в колектив;
• Интегриране на личен и общ интерес;
• Конфликти – откриване и решение;
• Теми и тренинг по желание и заявка;
• Психологически тестове;
• Психотерапия;
• Психология на личността;
• Психология на общуването и др.

Грижата за себе си, за бизнеса, за колектива, за комфорта на всеки в професионален и личен план, дава завидни резултати когато е навреме!