Индивидуална

Индивидуална практика

 

Напрежението и стреса, динамиката на живота, са предпоставки за спадове, намалена мотивация или акцент към негативи в личен план, което рефлектира на добрата професионална изява и реализация.

Грижата за себе си, за бизнеса, за колектива, за комфорта на всеки в професионален и личен план, дава завидни резултати тогава, когато е навреме!

Предлагам ви многообразие от практики, свързани с физическия, психологическия и духовен комфорт в личен и професионален план – индивидуално и в група, в офиса, в дома или в конфиденциална обстановка в кабинет:

= Психологически тестове;
= Психология на личността;
= Позитивна психотерапия;
= Психология на общуването;
= Психология на бизнеса;
= Фамилна консултация и терапия;
= Фамилни констелации;
= Звукова стимулация – преди , по време на бременност и след раждане;
= Арт терапия
= Алтернативни методи на терапия и др.

Примерни групови тренинги:

= Планиране, формиране и изпълнение на цел;
= Менажиране на стрес;
= Какво е усещането да си най – добър;
= Пълноценна работа в колектив;
= Интегриране на личен и общ интерес;
= Конфликти – откриване и решение;
= Теми и тренинг по желание и заявка;

И още: организиране на периодични индивидуални консултации или групови тренинги /team building/ в удобно време и място, по гореща тема или по обичайните структурни механизми за ефективна колективна работа.