БИОГРАФИЯ

БИОГРАФИЯ

Професионална квалификация:

гл. ас., магистър на науките по фамилна терапия,
консултант – терапевт, международно сертифициран фасилитатор по системни констелации /фамилни и организационни/ към ISKA- Германия,
член на Дружество по Позитивна терапия България, кол. член на ДПП- Висбаден и на Българска Асоциация по Психотерапия,
член на Българска Асоциация по фамилни констелации