Академична биография

Академична биография

Софийски университет „ Св. Климент Охридски”
Специална педагогика – бакалавърска степен
Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания – магистърска степен
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Индивидуално, семейно и групово консултиране
Институт по позитивна психотерапия Германия – филиал София
Позитивна психотерапия
Детска игрова терапия
Модули за емоционална интелигентност и работа с деца и родители
Фамилни констелации – България и Kommunikatives Bildungsinstitut – Германия
Обучение „ Системни фамилни констелации” по метода на Берт Хелингер
Фондация „Партньори – България” – Краткосрочна резултат ориентирана терапия
Фондация „ Същност” – Тренинги за личностно израстване – обучител Менис Юсри
Школа Атлантис – Русия – Антистрес терапия

 

СЕРТИФИКАТИ:

сертификати:
Фондация «Фамилни констелации – България» – фасилитатор по системни констелации
Обучителен модул «- Скритата динамика на взаимоотношението «Извършител – жертва» с водещ д-р Димитрис Ставропулос
Обучителен модул „Организационни констелации“ – водещ Елко де Хеус – Австрия
Обучителен модул „Освобождаване от травмата“ – водещ Карен Шобер – Австрия
Обучителен модул „Въведение в гещалттерапията“ – водещ Франс Мюлмеестер –Холандия
Обучителен модул „Системни семейни констелации“ – водещи д-р Урсула Франке, Томас Брайсон –
Здравен менижмънт: 4 модула (Медицински университет –София)
• Основи на здравния мениджмънт;
• Актуални проблеми в здравния мениджмънт;
• Иновации в здравния менджмънт;
• Нови технологии;
Психо-терапевтичен институт по социална екология на личността «Писел» – Новите практики в социално-псипологичната работа;
Маркетинг в здравеопазването ((Медицински университет –София)
Стил на лидерство и мениджмънт – (Медицински университет –София)
Участие в обучителни модули към Фондация «Същност» с водещ д-р Менис Юсри
Институт по позитивна психотерапия –детско-юношеска психотерапия обучение на теми:
Разстойства на привързаността;
• методи на аналитичната психология;
• арт терапия при деца и юноши;
• музикотерапия;
• приказна терапия;
• терапевтична метафора;
• семейна терапия;
• деца с дислексия;
• терапия при агресивно и хиперактивно детско поведение;
• терапевтични възможности при деца с аутизъм;
Институт по позитивна психотерапия – Игрова терапия с деца, преживели насилие;
Институт по позитивна психотерапия – Игрова терапия при деца с физически увреждания;
Институт по позитивна психотерапия – Семейна игрова терапия, работа с родителите;
Институт по позитивна психотерапия – Игрова терапия при детски страхове;
Институт по позитивна психотерапия – Игрова терапия при развод и раздяла на родителите
Институт по позитивна психотерапия – Рисунката в терапията с деца
Институт по позитивна психотерапия – Емоционална интелигентност за деца
Институт по позитивна психотерапия – Приказна терапия за деца
БАПЗГ – Сертификат за извършване на качествени здравни грижи;
Интегра» – БДС – «седемте навика на високоефективните хора» (Стийв Питърсън, Минесота, САЩ)
Обучителен семинар по Фамилни констелации – обучител Елена Илиева (ЮАР)
Център за психологически изследвания и консултации – детски умения;
Институт по позитивна психотерапия – Детска игрова психотерапия
Системни фамилни констелации (Владо Илич , Германия)
Практики по алтернативна допълваща терапия

Обучение за работа със Сянката с Готие Ханкен и Вероник Шуман

Обучение за работа с образи с Катрин Шеинбърг, USA

Сертификат за Psych-K  базов фасилитатор от Марина Раимслаг, Белгия

Сертификат за Original Feeling Touch Course – Andrew Fretwell, Лондон

Сертификат за Хоопонопоно – Базожо ниво от IZI LLC – Хавай